DNS-blokkade nutteloos en gevaarlijk

In een recent Nederlands wetsvoorstel wordt voorgesteld om middels een DNS-blokkade het bezoek aan illegale goksites te bemoeilijken. Dit is echter zinloos en kan volgens de SIDN zelfs problemen opleveren. Deze Stichting Internet Domeinregistratie Nederland is een registry en beheert sinds 1996 de domeinnamen voor het top level domain “.nl” (dat wil zeggen, alle domeinnamen die eindigen op .nl).

DNS-blokkade tegen goksites onhaalbaar

De SIDN beargumenteert waarom een DNS-blokkade geen middel is om bezoek aan websites te voorkomen. Dit geldt dus niet alleen voor goksites, maar ook voor andere gebieden. De SIDN noemt de DNS-blokkade van goksites zinloos, omdat er altijd manieren zijn om ondanks een dergelijke blokkade een site toch te bezoeken, zoals via een VPN, proxy of Tor. De SIDN haalt als voorbeeld de “blokkade” van The Pirate Bay aan waarbij door veel providers enkele jaren geleden werd aangetoond dat een DNS-blokkade niet afdoende werkt om sitebezoek af te stoppen.

Wat is een DNS eigenlijk?

Telkens wanneer je op het web aan het surfen bent, e-mails naar je collega’s, vrienden of wie dan ook stuurt, maakt je gebruik van het DNS systeem. DNS staat voor Domain Name System. Alle op het internet aangesloten computers hebben een eigen identiteit in de vorm van een zogenaamd een IP adres. Dit is een unieke reeks getallen. Wanneer je dit IP-nummer (Internet Protocol) intikt in je browser krijgt je de website te zien die daarbij hoort. Door te werken met namen is het internet makkelijker geworden. Je tikt makkelijker “casinokings.club” in dan een reeks getallen.

Gevaarlijk en principieel bezwaarlijk

SIDN vindt een DNS-blokkade zelfs gevaarlijk, omdat door typfouten van medewerkers de verkeerde domeinnamen geblokkeerd kunnen raken met alle gevolgen vandien. Ook blokkeren providers hele sites of zelfs hele servers, terwijl de goksite mogelijk alleen een klein onderdeel is van die site of server.

Het belangrijkst is misschien wel het principiële bezwaar tegen de inzet van DNS-blokkades. “Gaan we dit als gevolg van precedentwerking op steeds grotere schaal doen, dan wordt de huidige werking van en daarmee het vertrouwen in het internet ondermijnd. Dit leidt tot het ontwikkelen en gebruik maken van andere methoden om te communiceren dan via het huidige DNS. Hierdoor lopen we het risico op fragmentatie van het internet en het verlies van één van de pijlers van haar succes: één wereldwijd internet”, aldus de SIDN in haar reactie.

De organisatie sluit zich met haar reactie aan bij de bezwaren van diverse leden van de Tweede Kamer, die enkele maanden terug min of meer hetzelfde zeiden. De DNS-blokkade staat in een voorgestelde Wijziging van de Wet op de kansspelen, als gerechtelijk middel om het bezoek van illegale goksites tegen te gaan en toont wederom aan dat de beleidsmakers onvoldoende kennis hebben van de online ontwikkelingen.